A Tündérpakk Alapítvány Adatvédelmi szabályzata

 

1.     Miért kell védenünk az Ön személyes adatait?

A Tündérpakk Alapítvány felhasználja az Önnel, más támogatásnyújtó és kérő személyekkel
és bizonyos harmadik felekkel történő érintkezés során szerzett információkat annak
érdekében, hogy elérje legfontosabb célkitűzését, nevezetesen a legmagasabb minőségű
segítségnyújtást.
A Tündérpakk Alapítvány tiszteletben tartja a partnereinek és leendő partnereinek
adatvédelemhez fűződő jogait, és tisztában van a róluk gyűjtött információk védelmének
fontosságával. E célból olyan eljárásrendet hoztunk létre, amely biztosítja az Ön személyes
adatainak felelősségteljes kezelését.
A jelen adatvédelmi szabályzat bemutatja: az általunk gyűjtött adatok körét és gyűjtésük
módját; az adatgyűjtés és -felhasználás céljait; az Ön jogait és lehetőségeit adatainak
felhasználását illetően; adatainak kezelési módját és azt a kört, amellyel megosztjuk őket;
illetve az Önről szóló információk tárolásának idejét stb. Kérjük, hogy körültekintően olvassa
el.
A jelen szabályzat bizonyos részei kimondottan arra az esetre vonatkoznak, amikor az Ön
személyes adatait a www.tunderpakk.hu weboldal látogatása kapcsán gyűjtjük és kezeljük.

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyekre
vonatkozó bármely információ. Azonosíthatónak minősül a természetes személy, aki
közvetlenül vagy közvetve azonosítható valamilyen azonosítójegy, különösen név,
azonosítószám, tartózkodási hely, online azonosító vagy a rá jellemző, egy vagy több fizikai,
fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális tulajdonsága alapján.
„Adatkezelés” alatt értünk minden olyan műveletet vagy műveletek sorozatát, amelyet
személyes adaton vagy személyes adatok együttesén hajtunk végre automatizált vagy nem
automatizált módon, úgy mint az adatok gyűjtése, rögzítése, rendezése, rendszerezése,
tárolása, átalakítása vagy megváltoztatása, visszakeresése, egyeztetése, felhasználása,
továbbítás útján történő közlése, terjesztése vagy egyéb módon történő elérhetővé tétele,
összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése vagy megsemmisítése.

2.     Ki kezeli az adatokat?

A Tündérpakk Alapítvány határozza meg az Ön személyes adatainak feldolgozási célját és
módját. A megfelelő jogi következményeket viselő adatkezelő felel jogi értelemben a
személyes információk számítógépen vagy manuálisan történő tárolásáért és
felhasználásáért.

Elérhetőségeink:
Név: TündérPakk Alapítvány
Székhely: 1144 Kerepesi út 90. IX.em/37.
Képviseli: Szomolányi Tímea (kuratórium elnök)
Adószám: 18900857-1-42
Nyilvántartásba vétel száma: 01-01-0012405
e-mail cím: info@tunderpakk.hu
A Tündérpakk Alapítvány nem alkalmaz külön adatvédelmi tisztviselőt. Amennyiben
bármilyen kérdés vagy aggály felmerül Önben az adatvédelem tárgyában, vagy tájékozódni
szeretne a részünkre megadott személyes adatait illetően, bármikor felveheti a kapcsolatot a
Tündérpakk Alapítvánnyal. Kapcsolattartási adatainkat megtalálja a „Elérhetőségeink” alatt,
de közvetlenül is küldhet nekünk e-mailt az adatvédelmi felelősünk részére az
info@tunderpakk.hu címre.

3.     Mely személyes adatok gyűjtésére kerül sor?

Minden tevékenységünk szigorú etikai alapelveken és jogi követelményeken alapul, és
elkötelezettek vagyunk a honlapunkat meglátogatók adatainak védelme mellett. Ezen okból
az általunk folytatott információgyűjtés és -tárolás módja – beleértve a személyes adatok
gyűjtését és tárolását – a honlapunk és a kapcsolódó szolgáltatások használatától függ. Nem
gyűjtünk Önről érzékeny adatot.

3.1 A velünk történő érintkezés során gyűjtött adatok

Különböző technológiákat használhatunk a honlapjainkon, melyekkel javíthatjuk,
felhasználóbarátabbá, hatékonyabbá és biztonságosabbá tehetjük őket. E technológiák a
személyes adatok automatikus gyűjtését eredményezhetik részünkről vagy harmadik felek
által a mi nevünkben. Ezekre jelentenek példát a sütik.
Az oldalunk időnként tartalmazhat olyan hivatkozásokat, amelyek a partnereink honlapjaira
mutatnak vagy azokról származnak. Felhívjuk a figyelmét, hogy ha a hivatkozásokra kattintva
eljut ezekre a honlapokra, ott az adott oldalak saját adatvédelmi szabályzatai vannak
érvényben, amelyekért nem vállalunk felelősséget. Kérjük ellenőrizze e szabályzatokat
mielőtt bármilyen személyes adatot megad az érintett honlapokon.

3.1.1      Kattintási adatok

Honlapunk meglátogatásakor böngészője adatot küld a szerverünknek. Az elküldött adatok
segítségével optimalizálhatjuk szolgáltatásainkat, oldalainkon pedig javíthatjuk az Ön
felhasználói élményét. Az adatok gyűjtése és tárolása automatikusan történik részünkről
vagy harmadik felek által a mi nevünkben.

Információt gyűjthetünk az Ön számítógépéről rendszeradminisztrációs célokból, illetve a
belső marketingelemzési célokat szolgáló összesített információk megszerzése érdekében.
Ezek a felhasználóink böngészési lépéseit és mintázatait tartalmazzák, és kiterjedhetnek a
következőkre:
·        A látogató IP címe
·         A látogatás napja és időpontja
·        Hivatkozási URL cím (az oldal, ahonnan a látogató átirányításra került)
·        A meglátogatott oldalak és a felhasználó útja a honlapunkon
·        Információ a használt böngészőről (típus, verzió, operációs rendszer stb.)

3.1.2      Sütik

Honlapjainkon sütiket használunk. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú
működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény
növelése. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja
böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a
Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.
4.     Hogyan kezeljük a gyűjtött adatokat?
A www.tunderpakk.hu oldal látogatásakor a következőképpen kezelhetjük az Ön személyes
adatait:
·      Tartalom analitikák;
·      Forgalmi forrásanalitikák;
·      Belső keresési analitikák;

5.     Jogalap

Hagyományos személyes adatainak kezelésére sor kerülhet a GDPR 6. Cikkének 1/f.
Pontjában lefektetett szabályok alapján is, kivéve, ha az Ön adatvédelemhez fűződő jogai és
törvényben biztosított szabadságjogai felülírják ennek lehetőségét. Jogos érdekünk fűződik
az Ön személyes adatainak (név és e-mail cím) marketing és analitikai célú kezeléséhez. A
jogos érdekünk alapját az Ön preferenciái képezik, melyek megismerésével jobban személyre
szabhatjuk Önnek szóló ajánlatainkat – és végső soron olyan termékeket és szolgáltatásokat
ajánlhatunk Önnek, amelyek jobban megfelelnek igényeinek és kívánságainak. Mindemellett
jogos érdekünk fűződik az Ön személyes adatainak analitikai célú kezeléséhez.

 

6.     Személyes adatok közlése

Adatainak legnagyobb körültekintéssel és bizalmasan történő kezelése jelenti Társaságunk
egyik legfontosabb értékét. Adatait átadhatjuk harmadik feleknek, amennyiben ezt
jogszabály írja elő. Különböző szolgáltatókat és adatfeldolgozókat alkalmazunk az adatok
nevünkben történő kezelése céljából. E szolgáltatások közé tartoznak a hitelesítési, tárolási
és fenntartási szolgáltatások. E harmadik felek a Társaságunk külső szolgáltatói, és csak
annyiban kezelhetik és dolgozhatják fel a személyes adatokat, amennyiben arra szükség van
szolgáltatásaik teljesítéséhez.
Néhány adatfeldolgozónk az EU/EGT területén kívül található. Következésképp személyes
adatait az EU-n/EGT-n kívüli országokkal osztjuk meg. Ugyanakkor az információkat a
vonatkozó követelmények fogadó fél általi teljesítése alapján adjuk ki, beleértve:
• A szóban forgó ország biztonságos harmadik országnak minősül.
• Az adott szolgáltató csatlakozik az Európai Bizottság által kidolgozott, a személyes adatok
harmadik országokba történő továbbításához használt mintaszerződésekhez.
• Az adott beszállító a GDPR 40. Cikk szerinti tanúsítvánnyal rendelkezik; vagy
• Az adott beszállító kötelező erejű vállalati szabályokkal rendelkezik.

7.     Az Ön jogai

Amennyiben Ön megosztja velünk személyes adatait az oldalainkon vagy egyéb csatornákon
keresztül, az teljesen önkéntes alapon történik. Ha úgy dönt, hogy nem adja meg a kért
információt, akkor előfordulhat, hogy a weboldal látogatóinkat megillető különböző előnyök
nem lesznek elérhetők az Ön számára.

7.1A személyes adataihoz történő hozzáférés igénylésének joga

Ön hozzáférést kaphat a Tündérpakk Alapítvány részére megadott egyes személyes
adataihoz. Az info@tunderpakk.hu e-mail címre küldött levelében részletes tájékoztatást
kérhet a birtokunkban lévő és általunk kezelt személyes adatairól, beleértve azok
felhasználásának célját.

7.2A személyes adatainak módosításához és/vagy törléséhez való joga

Ön jogosult az általunk tárolt személyes adatainak korrigálást, kiegészítését, törlését vagy
blokkolását kérni. Vonatkozó igényét az info@tunderpakk.hu e-mail címre küldött levelében
jelezheti. A kérés beérkezésének indokolatlan késedelme nélkül a szükséges mértékben
teljesítjük azt. Kapcsolatba lépünk Önnel, ha bármilyen okból nem tudjuk teljesíteni a
kérését.

7.3A személyes adatok kezelésének korlátozásához való joga

Különleges körülmények fennállása esetén jogosult korlátozni személyes adatainak
kezelését. Korlátozási igényét az info@tunderpakk.hu e-mail címre küldött levelében
jelezheti felénk.

7.4Az adathordozhatósághoz való joga

Ön jogosult (kizárólag Önre vonatkozó) személyes adatait strukturált, általánosan elterjedt
és géppel olvasható formátumban megkapni („adathordozhatóság”), és egyúttal jogosult
átadni azokat egy másik adatkezelőnek. Adathordozhatósági igényét az info@tunderpakk.hu
e-mail címre küldött levelében jelezheti felénk.

7.5A személyes adatainak kezelése elleni tiltakozáshoz és a leiratkozáshoz való joga

Ön jogosult kérni tőlünk, hogy ne kezeljük személyes adatait abban az esetben, ha az
adatkezelés az a Tündérpakk Alapítvány jogos érdekén alapul, pl. marketing célból történik.
A jelen adatvédelmi szabályzatban tájékoztatjuk Önt, ha ilyen célokra kívánjuk felhasználni
az adatait, vagy amennyiben át kívánjuk adni őket harmadik félnek ilyen célokból. Bármikor
gyakorolhatja a tiltakozási jogát a velünk történő kapcsolatfelvétel útján, amely történhet e-
mailben (info@tunderpakk.hu) vagy a jelen dokumentum végén feltüntetett postai címünkre
küldött levél formájában.
A Tündérpakk Alapítvány által küldött, hírlevelet tartalmazó vagy marketingtartalommal
ellátott e-mailekben lehetőséget nyújtunk a leiratkozásra az e-mailben megadott instrukciók
végrehajtásával. Egyszerűen kattintson a „leiratkozás” hiperhivatkozásra, ha nem kíván
tőlünk e-maileket kapni, és a továbbiakban nem fogunk Önnek e-maileket küldeni.

7.6 A hozzájárulás visszavonásához való joga (bármikor gyakorolható)

Ön bármikor visszavonhatja a személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását. A
hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján
végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Hozzájárulása visszavonásához lépjen kapcsolatba
velünk az info@tunderpakk.hu e-mail címen.

7.7 Az Ön jogainak feltételei és/vagy korlátozásai

Az eddigiekben bemutatott jogainak gyakorlása feltételekhez kötődhet vagy korlátozások alá
eshet. Ennek megfelelően nem tudjuk garantálni Önnek az adathordozhatósághoz való jogát,
hiszen az az adatkezelési tevékenység egyedi körülményeitől függ.

8.     Személyes adatainak megőrzése

A Tündérpakk Alapítvány nem őrzi meg személyes adatait az adatkezelés célja által
megkövetelt időtartamnál hosszabb ideig az alábbi adatkezelési tevékenységek keretében:
Az automatikusan rögzített IP címeket az Adatkezelő a rögzítésüket követően legfeljebb 7
napig tárolják.
A Felhasználó által küldött e-mailek esetén, Adatkezelő az e-mail címet a megkeresésben
hivatkozott ügy lezárását követő 360. napon törli, kivéve, ha egyedi esetben az Adatkezelő
jogos érdeke a Személyes adat további kezelését indokolja, az Adatkezelő e jogos érdekének
fennállásáig. Amennyiben a Felhasználó szerződéses kötelezettség teljesítése során adott

meg személyes adatokat, azokat a Számviteli Törvényben meghatározott módon és
időtartamig tárolja az Adatkezelő.

9.Elérhetőségek

Az adatvédelmi szabályzatunk vagy a személyes adatainak kezelése kapcsán esetlegesen
felmerülő kérdéseivel bátran keressen minket.
Adatkezelő:
Tündérpakk Alapítvány
info@tunderpakk.hu
Az alábbi elérhetőségeken is kapcsolatba léphet a Tündérpakk Alapítvánnyal:
Név: TündérPakk Alapítvány
Székhely: 1144 Kerepesi út 90. IX.em/37.
Képviseli: Szomolányi Tímea (kuratórium elnök)
E-mail: info@tunderpakk.hu
10.Panasztétel
Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők az Adatkezelő
munkatársa is info@tunderpakk.hu, e-mail címen, és az alábbi telefonszámon:
+36706337302
Az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon:
+36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.
A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a
törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő
kérésre a Felhasználót tájékoztatják a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

11.A jelen szabályzat módosítása

A Tündérpakk Alapítvány teljes körűen elkötelezte magát az adatvédelem és a magánélet
védelmének központi alapelvei mellett. Ennek megfelelően folyamatosan felülvizsgáljuk
adatvédelmi szabályzatunkat, hogy e szabályzat naprakész legyen, és mindenben megfeleljen
a magánélet védelméhez és az adatvédelemhez kapcsolódó alapelveknek. A jelen szabályzat
időről időre módosulhat annak érdekében, hogy az internet és az általa kínált lehetőségek
fejlődésével lépést tartson, illetve megfeleljen a mindenkori jogszabályoknak. A jelen
szabályzatban esetlegesen végrehajtandó jövőbeni változtatásokat ezen az oldalon tesszük
közzé, és szükség esetén e-mailben is értesítjük.

Utolsó aktualizálás időpontja: 2020. március 10