Kövess minket

NYITVATARTÁS

1148. BP. Nagy Lajos Király útja 72.
Kedden 9-12 ig,
Csütörtökön 12-16 ig

HÍVJ

+36/70/884-7302
+36/70/605-7302

ÍRJ NEKÜNK

info@tunderpakk.hu

A Tündérpakk Alapítvány Adatvédelmi szabályzata

1. Miért kell védenünk az Ön személyes adatait?

A Tündérpakk Alapítvány felhasználja az Önnel, más támogatásnyújtó és kérő személyekkel és bizonyos harmadik felekkel történő érintkezés során szerzett információkat annak érdekében, hogy elérje legfontosabb célkitűzését, nevezetesen a legmagasabb minőségű segítségnyújtást.
A Tündérpakk Alapítvány tiszteletben tartja a partnereinek és leendő partnereinek adatvédelemhez fűződő jogait, és tisztában van a róluk gyűjtött információk védelmének fontosságával. E célból olyan eljárásrendet hoztunk létre, amely biztosítja az Ön személyes adatainak felelősségteljes kezelését.
A jelen adatvédelmi szabályzat bemutatja: az általunk gyűjtött adatok körét és gyűjtésük módját; az adatgyűjtés és -felhasználás céljait; az Ön jogait és lehetőségeit adatainak felhasználását illetően; adatainak kezelési módját és azt a kört, amellyel megosztjuk őket; illetve az Önről szóló információk tárolásának idejét stb. Kérjük, hogy körültekintően olvassa el.
A jelen szabályzat bizonyos részei kimondottan arra az esetre vonatkoznak, amikor az Ön személyes adatait a www.tunderpakk.hu weboldal látogatása kapcsán gyűjtjük és kezeljük.

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyekre vonatkozó bármely információ. Azonosíthatónak minősül a természetes személy, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható valamilyen azonosítójegy, különösen név, azonosítószám, tartózkodási hely, online azonosító vagy a rá jellemző, egy vagy több fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális tulajdonsága alapján.


„Adatkezelés” alatt értünk minden olyan műveletet vagy műveletek sorozatát, amelyet személyes adaton vagy személyes adatok együttesén hajtunk végre automatizált vagy nem automatizált módon, úgy mint az adatok gyűjtése, rögzítése, rendezése, rendszerezése, tárolása, átalakítása vagy megváltoztatása, visszakeresése, egyeztetése, felhasználása, továbbítás útján történő közlése, terjesztése vagy egyéb módon történő elérhetővé tétele, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése vagy megsemmisítése.

2. Ki kezeli az adatokat?

A Tündérpakk Alapítvány határozza meg az Ön személyes adatainak feldolgozási célját és módját. A megfelelő jogi következményeket viselő adatkezelő felel jogi értelemben a személyes információk számítógépen vagy manuálisan történő tárolásáért és felhasználásáért.

Elérhetőségeink:
Név: TündérPakk Alapítvány
Székhely: 1144 Kerepesi út 90. IX.em/37.
Képviseli: Szomolányi Tímea (kuratórium elnök)
Adószám: 18900857-1-42
Nyilvántartásba vétel száma: 01-01-0012405
e-mail cím: info@tunderpakk.hu
A Tündérpakk Alapítvány nem alkalmaz külön adatvédelmi tisztviselőt. Amennyiben bármilyen kérdés vagy aggály felmerül Önben az adatvédelem tárgyában, vagy tájékozódni szeretne a részünkre megadott személyes adatait illetően, bármikor felveheti a kapcsolatot a Tündérpakk Alapítvánnyal. Kapcsolattartási adatainkat megtalálja a „Elérhetőségeink” alatt, de közvetlenül is küldhet nekünk e-mailt az adatvédelmi felelősünk részére az info@tunderpakk.hu címre.

3. Mely személyes adatok gyűjtésére kerül sor?

Minden tevékenységünk szigorú etikai alapelveken és jogi követelményeken alapul, és elkötelezettek vagyunk a honlapunkat meglátogatók adatainak védelme mellett. Ezen okból az általunk folytatott információgyűjtés és -tárolás módja – beleértve a személyes adatok gyűjtését és tárolását – a honlapunk és a kapcsolódó szolgáltatások használatától függ. Nem gyűjtünk Önről érzékeny adatot.

3.1 A velünk történő érintkezés során gyűjtött adatok

Különböző technológiákat használhatunk a honlapjainkon, melyekkel javíthatjuk, felhasználóbarátabbá, hatékonyabbá és biztonságosabbá tehetjük őket. E technológiák a személyes adatok automatikus gyűjtését eredményezhetik részünkről vagy harmadik felek által a mi nevünkben. Ezekre jelentenek példát a sütik.
Az oldalunk időnként tartalmazhat olyan hivatkozásokat, amelyek a partnereink honlapjaira mutatnak vagy azokról származnak. Felhívjuk a figyelmét, hogy ha a hivatkozásokra kattintva eljut ezekre a honlapokra, ott az adott oldalak saját adatvédelmi szabályzatai vannak érvényben, amelyekért nem vállalunk felelősséget. Kérjük ellenőrizze e szabályzatokat mielőtt bármilyen személyes adatot megad az érintett honlapokon.

3.1.1  Kattintási adatok

Honlapunk meglátogatásakor böngészője adatot küld a szerverünknek. Az elküldött adatok segítségével optimalizálhatjuk szolgáltatásainkat, oldalainkon pedig javíthatjuk az Ön felhasználói élményét. Az adatok gyűjtése és tárolása automatikusan történik részünkről vagy harmadik felek által a mi nevünkben.

Információt gyűjthetünk az Ön számítógépéről rendszeradminisztrációs célokból, illetve a első marketingelemzési célokat szolgáló összesített információk megszerzése érdekében. Ezek a felhasználóink böngészési lépéseit és mintázatait tartalmazzák, és kiterjedhetnek a következőkre:
·    A látogató IP címe
·     A látogatás napja és időpontja
·    Hivatkozási URL cím (az oldal, ahonnan a látogató átirányításra került)
·    A meglátogatott oldalak és a felhasználó útja a honlapunkon
·    Információ a használt böngészőről (típus, verzió, operációs rendszer stb.)

3.1.2  Sütik

Honlapjainkon sütiket használunk. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.


4. Hogyan kezeljük a gyűjtött adatokat?


A www.tunderpakk.hu oldal látogatásakor a következőképpen kezelhetjük az Ön személyes
adatait:
·  Tartalom analitikák;
·  Forgalmi forrásanalitikák;
·  Belső keresési analitikák;

5. Jogalap

Hagyományos személyes adatainak kezelésére sor kerülhet a GDPR 6. Cikkének 1/f.
Pontjában lefektetett szabályok alapján is, kivéve, ha az Ön adatvédelemhez fűződő jogai és
törvényben biztosított szabadságjogai felülírják ennek lehetőségét. Jogos érdekünk fűződik
az Ön személyes adatainak (név és e-mail cím) marketing és analitikai célú kezeléséhez. A
jogos érdekünk alapját az Ön preferenciái képezik, melyek megismerésével jobban személyre
szabhatjuk Önnek szóló ajánlatainkat – és végső soron olyan termékeket és szolgáltatásokat
ajánlhatunk Önnek, amelyek jobban megfelelnek igényeinek és kívánságainak. Mindemellett
jogos érdekünk fűződik az Ön személyes adatainak analitikai célú kezeléséhez.

 

 
  1. Személyes adatok közlése

Adatainak legnagyobb körültekintéssel és bizalmasan történő kezelése jelenti Társaságunk egyik legfontosabb értékét. Adatait átadhatjuk harmadik feleknek, amennyiben ezt jogszabály írja elő. Különböző szolgáltatókat és adatfeldolgozókat alkalmazunk az adatok nevünkben történő kezelése céljából. E szolgáltatások közé tartoznak a hitelesítési, tárolási és fenntartási szolgáltatások. E harmadik felek a Társaságunk külső szolgáltatói, és csak annyiban kezelhetik és dolgozhatják fel a személyes adatokat, amennyiben arra szükség van szolgáltatásaik teljesítéséhez.
Néhány adatfeldolgozónk az EU/EGT területén kívül található. Következésképp személyes adatait az EU-n/EGT-n kívüli országokkal osztjuk meg. Ugyanakkor az információkat a vonatkozó követelmények fogadó fél általi teljesítése alapján adjuk ki, beleértve:
• A szóban forgó ország biztonságos harmadik országnak minősül.
• Az adott szolgáltató csatlakozik az Európai Bizottság által kidolgozott, a személyes adatok
harmadik országokba történő továbbításához használt mintaszerződésekhez.
• Az adott beszállító a GDPR 40. Cikk szerinti tanúsítvánnyal rendelkezik; vagy
• Az adott beszállító kötelező erejű vállalati szabályokkal rendelkezik.

7. Az Ön jogai

Amennyiben Ön megosztja velünk személyes adatait az oldalainkon vagy egyéb csatornákon keresztül, az teljesen önkéntes alapon történik. Ha úgy dönt, hogy nem adja meg a kért információt, akkor előfordulhat, hogy a weboldal látogatóinkat megillető különböző előnyök nem lesznek elérhetők az Ön számára.

7.1 A személyes adataihoz történő hozzáférés igénylésének joga

Ön hozzáférést kaphat a Tündérpakk Alapítvány részére megadott egyes személyes adataihoz. Az info@tunderpakk.hu e-mail címre küldött levelében részletes tájékoztatást kérhet a birtokunkban lévő és általunk kezelt személyes adatairól, beleértve azok felhasználásának célját.

7.2 A személyes adatainak módosításához és/vagy törléséhez való joga

Ön jogosult az általunk tárolt személyes adatainak korrigálást, kiegészítését, törlését vagy blokkolását kérni. Vonatkozó igényét az info@tunderpakk.hu e-mail címre küldött levelében jelezheti. A kérés beérkezésének indokolatlan késedelme nélkül a szükséges mértékben teljesítjük azt. Kapcsolatba lépünk Önnel, ha bármilyen okból nem tudjuk teljesíteni a kérését.

7.3 A személyes adatok kezelésének korlátozásához való joga

Különleges körülmények fennállása esetén jogosult korlátozni személyes adatainak kezelését. Korlátozási igényét az info@tunderpakk.hu e-mail címre küldött levelében jelezheti felénk.

7.4 Az adathordozhatósághoz való joga

Ön jogosult (kizárólag Önre vonatkozó) személyes adatait strukturált, általánosan elterjedt és géppel olvasható formátumban megkapni („adathordozhatóság”), és egyúttal jogosult átadni azokat egy másik adatkezelőnek. Adathordozhatósági igényét az info@tunderpakk.hu e-mail címre küldött levelében jelezheti felénk.

7.5 A személyes adatainak kezelése elleni tiltakozáshoz és a leiratkozáshoz való joga

Ön jogosult kérni tőlünk, hogy ne kezeljük személyes adatait abban az esetben, ha az adatkezelés az a Tündérpakk Alapítvány jogos érdekén alapul, pl. marketing célból történik. A jelen adatvédelmi szabályzatban tájékoztatjuk Önt, ha ilyen célokra kívánjuk felhasználni az adatait, vagy amennyiben át kívánjuk adni őket harmadik félnek ilyen célokból. Bármikor gyakorolhatja a tiltakozási jogát a velünk történő kapcsolatfelvétel útján, amely történhet e- mailben (info@tunderpakk.hu) vagy a jelen dokumentum végén feltüntetett postai címünkre küldött levél formájában.
A Tündérpakk Alapítvány által küldött, hírlevelet tartalmazó vagy marketingtartalommal ellátott e-mailekben lehetőséget nyújtunk a leiratkozásra az e-mailben megadott instrukciók végrehajtásával. Egyszerűen kattintson a „leiratkozás” hiperhivatkozásra, ha nem kíván tőlünk e-maileket kapni, és a továbbiakban nem fogunk Önnek e-maileket küldeni.

7.6 A hozzájárulás visszavonásához való joga (bármikor gyakorolható)

Ön bármikor visszavonhatja a személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Hozzájárulása visszavonásához lépjen kapcsolatba velünk az info@tunderpakk.hu e-mail címen.

7.7 Az Ön jogainak feltételei és/vagy korlátozásai

Az eddigiekben bemutatott jogainak gyakorlása feltételekhez kötődhet vagy korlátozások alá eshet. Ennek megfelelően nem tudjuk garantálni Önnek az adathordozhatósághoz való jogát, hiszen az az adatkezelési tevékenység egyedi körülményeitől függ.

8. Személyes adatainak megőrzése

A Tündérpakk Alapítvány nem őrzi meg személyes adatait az adatkezelés célja által megkövetelt időtartamnál hosszabb ideig az alábbi adatkezelési tevékenységek keretében: Az automatikusan rögzített IP címeket az Adatkezelő a rögzítésüket követően legfeljebb 7 napig tárolják.
A Felhasználó által küldött e-mailek esetén, Adatkezelő az e-mail címet a megkeresésben hivatkozott ügy lezárását követő 360. napon törli, kivéve, ha egyedi esetben az Adatkezelő jogos érdeke a Személyes adat további kezelését indokolja, az Adatkezelő e jogos érdekének fennállásáig. Amennyiben a Felhasználó szerződéses kötelezettség teljesítése során adot meg személyes adatokat, azokat a Számviteli Törvényben meghatározott módon és időtartamig tárolja az Adatkezelő.

9 .Elérhetőségek

Az adatvédelmi szabályzatunk vagy a személyes adatainak kezelése kapcsán esetlegesen felmerülő kérdéseivel bátran keressen minket.
Adatkezelő:
Tündérpakk Alapítvány
info@tunderpakk.hu
Az alábbi elérhetőségeken is kapcsolatba léphet a Tündérpakk Alapítvánnyal:
Név: TündérPakk Alapítvány
Székhely: 1144 Kerepesi út 90. IX.em/37.
Képviseli: Szomolányi Tímea (kuratórium elnök)
E-mail: info@tunderpakk.hu


10. Panasztétel

Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők az Adatkezelő
munkatársa is info@tunderpakk.hu, e-mail címen, és az alábbi telefonszámon:
+36706337302
Az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon:
+36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.
A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a
törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő
kérésre a Felhasználót tájékoztatják a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

11.A jelen szabályzat módosítása

A Tündérpakk Alapítvány teljes körűen elkötelezte magát az adatvédelem és a magánélet
védelmének központi alapelvei mellett. Ennek megfelelően folyamatosan felülvizsgáljuk
adatvédelmi szabályzatunkat, hogy e szabályzat naprakész legyen, és mindenben megfeleljen
a magánélet védelméhez és az adatvédelemhez kapcsolódó alapelveknek. A jelen szabályzat
időről időre módosulhat annak érdekében, hogy az internet és az általa kínált lehetőségek
fejlődésével lépést tartson, illetve megfeleljen a mindenkori jogszabályoknak. A jelen
szabályzatban esetlegesen végrehajtandó jövőbeni változtatásokat ezen az oldalon tesszük
közzé, és szükség esetén e-mailben is értesítjük.

Utolsó aktualizálás időpontja: 2020. március 10